Уреди за съхранение и трансфер на данни
Даталогър с модем DL
Даталогър с модем DL
Уред за архивиране на данни от разходомери и електронни коректори.
Комуникационен уред FE 260
Комуникационен уред FE 260
Уредът е модул за трансфер и комуникация на данни. Интегрира се към коректори за обем от серията EK.