Предпазно-изпускателни вентили HON 835
Предпазно-изпускателни вентили HON 835-1

Предпазно-изпускателен вентил за използване в газови трактове за промишлени котелни и други горивни инсталации, както и в газорегулиращи възли с изходящо налягане до 1,5 bar. Вентилите позволяват прецизна настройка. Монтажът може да е в хоризонтални или вертикални тръбопроводи.

Присъединяване резбово:

1"

Входящо налягане (Pu):

до 16 bar

Диапазони на сработване (Pdh):

от 0,005 до 2 bar

Други:

Изпускател ниско и средно налягане

Автоматично възстановяване