Регулатори HON 219
Регулатори HON 219-1

Универсален регулатор за използване в промишлени и газораз-пределителни мрежи за малки дебити. Регулаторът е с бърза реакция и е подходящ за редуктор първа степен след резервоар за пропан-бутан.

Присъединяване резбово:

3/4"

Входящо налягане (Pu):

до 50 bar

Изходящо налягане (Pd):

от 8 mbar до 8 bar

Коефициент на пропусквателна способност:

от 4,5 до 65 в зависимост от седлото

Други:

Регулатор с пряко действие

Вътрешна импулсна линия