за средно налягане
Регулатори M2R
Регулатори M2R
M2R е компактен двустепенен регулатор за вътрешни и външни инсталации.
Регулатори VGBF
Регулатори VGBF
Универсален регулатор за използване в газови трактове за промишлени котелни и други горивни инсталации.
Регулатори MR..SF6
Регулатори MR..SF6
Универсален регулатор за използване в газови трактове за промишлени котелни и други горивни инсталации.
Регулатори MR..SF10
Регулатори MR..SF10
Универсален регулатор за използване в газови трактове за промишлени котелни и други горивни инсталации.
Регулатори J125
Регулатори J125
Универсален бюджетен регулатор за използване в промишлени газорегулиращи инсталации.
Регулатори HON 240 PL
Регулатори HON 240 PL
Регулатор за използване в промишлени газорегулиращи инсталации, когато е необходимо високо изходящо налягане.
Регулатори HON 300
Регулатори HON 300
Универсален регулатор за използване в газови трактове за промишлени котелни и други горивни инсталации. Регулаторът е с бърза реакция и е подходящ за газови трактове, където след него има бързозатварящи магнетвентили.
Регулатори HON 330
Регулатори HON 330
Универсален регулатор за използване в промишлени и газораз-пределителни мрежи, котелни и други горивни инсталации. Регулаторът е с бърза реакция и е подходящ за газови трактове, където след него има бързозатварящи магнетвентили.
Регулатори HON 370
Регулатори HON 370
Универсален регулатор за използване в промишлени и газораз-пределителни мрежи, котелни и други горивни инсталации. Регулаторът е с бърза реакция и е подходящ за газови трактове, където след него има бързозатварящи магнетвентили.
Регулатори HON 372
Регулатори HON 372
Универсален регулатор за използване в промишлени и газораз-пределителни мрежи. Регулаторът е особено подходящ за групови потребители където се изисква точно поддържане на изходящото налягане при голям диапазон на промяна на дебита.
Регулатори RS 350S
Регулатори RS 350S
Универсален регулатор за използване в промишлени и газораз-пределителни мрежи.