Битови и комунални диафрагмени разходомери
Диафрагмени разходомери BK-G4M, BK-G4MT
Диафрагмени разходомери BK-G4M, BK-G4MT
Разходомерът е предназначен основно за битови потребители с разход до 6 m3/h.
Диафрагмени разходомери BK-G6M, BK-G6MT
Диафрагмени разходомери BK-G6M, BK-G6MT
Разходомерът е предназначен основно за комунални и битови потребители с разход до 10 m3/h.
Диафрагмени разходомери BK-G10M, BK-G10MT
Диафрагмени разходомери BK-G10M, BK-G10MT
Разходомерът е предназначен основно за комунални потребители с разход до 16 m3/h.
Диафрагмени разходомери BK-G16M, BK-G16MT
Диафрагмени разходомери BK-G16M, BK-G16MT
Разходомерът е предназначен основно за комунални потребители с разход до 16 m3/h.
Диафрагмени разходомери BK-G25M, BK-G25MT
Диафрагмени разходомери BK-G25M, BK-G25MT
Разходомерът е предназначен основно за комунални или индустриални потребители с разход до 25 m3/h.