Турбинни разходомери Q
Турбинни разходомери Q-1

Разходомерът е предназначен за промишлено и вътрешноцехово мерене на разход на природен газ в промишлеността.

Присъединяване фланцово:

PN10, PN16, ANSI 300 (PN 40), ANSI 600

Номинални диаметри:

DN 65 до DN 150

Максимален разход Qmax:

от 100 до 1600 nm³/h в зависимост от типоразмера

Измервателен диапазон:

1:20

Други:

Турбинен разходомер за контролно мерене

Сертифициран по Директива PED

Стандартно вграден нискочестотен датчик

Опции по заявка на клиента:

високочестотен датчик