Електронен коректор по налягане и температура EK 205
Електронен коректор по налягане и температура EK 205-1

Функцията за регистриране на данни, сериен интерфейс и различните протоколи за комуникация на данни позволяват интегриране в системи Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA).

Корпус:

UV устойчива пластмаса

Температурен диапазон:

-30°C …+60°C, датчик Pt 500, Class A

Диапазони на налягането:

0,8 – 8 bar; 2 – 10 bar; 4 – 20 bar абс.

Коефициент на свръхсвиваемост Z:

изчисляване по AGA-NX19 mod, AGA 8 (GC1 or GC2), AGA 8 DC-92, S-GERG 88, AGA-NX19 или фиксиран

Батерия:

3,6V, 13 Ah, експлоатационен живот 5 г. при стандартна експлоатация

Други:

Преобразуващо устройство за обем тип 1 (PTZ)

Архив ежемесечен (24 записа), ежедневен (600 записа), архив данни (10 000 записа)

Оптичен комуникационен порт IEC 62056-21

Вградени RS232/RS485 интерфейси

Комуникационен протокол Modbus RTU, ASCII и TCP

Сертифициран по MID и ATEX

• Графичен дисплей