Предпазно-отсекателни вентили средно налягане
Предпазно-отсекателни вентили JSAV
Предпазно-отсекателни вентили JSAV
Универсален отсекател за използване в газови трактове за промишлени котелни и други горивни инсталации.
Предпазно-отсекателни вентили S100/S100HP
Предпазно-отсекателни вентили S100/S100HP
Универсален отсекател за използване в газови трактове за промишлени котелни и други газорегулиращи инсталации.
Предпазно-отсекателни вентили S200/S200HP
Предпазно-отсекателни вентили S200/S200HP
Универсален отсекател за използване в газови трактове за промишлени котелни и други газорегулиращи инсталации.
Предпазно-отсекателни вентили S300
Предпазно-отсекателни вентили S300
Универсален отсекател за използване в газови трактове за промишлени и други газорегулиращи инсталации.
Предпазно-отсекателни вентили HON720
Предпазно-отсекателни вентили HON720
Отсекател за използване в газови трактове за промишлени котелни и други газорегулиращи инсталации.