Горивни автомати BCU 560, 565, 580
Горивни автомати BCU 560, 565, 580-1

Най-ново поколение горивни автомати за контрол и управление на газови горелки с директно или пилотно запалване, специално разработени за многогорелкови пещни горивни уредби. Уредът е пригоден за монтаж на шина в табло на DIN шина

Горивните автомати са разработени и пригодени за съвместна работа с модул за управление на пещи и термични процеси FCU.

контрол на пламъка с йонизационен електрод в горелката или с ултравиолетов датчик

съхранение на данните за настройка и параметрите на отделна SIM карта с възможност за пренос от един на друг уред

индикатор за работно състояние и аварийни ситуации

възможност за управление през PROFIBUS или PROFINET

BCU 560

за горелки с директно запалване и неограничена мощност (стандартно изпълнение)

BCU 565

за разширени възможности за управление на въздуха

BCU 580

за горелки с вградена пилотна горелка, двете горелки могат да се контролират независимо