Диафрагмен разходомер BK-G40, BK-G65, BK-G100
Диафрагмен разходомер BK-G40, BK-G65, BK-G100-1 Диафрагмен разходомер BK-G40, BK-G65, BK-G100-2

Разходомерите са предназначени основно за индустриални потребители с разход до 160 m3/h където не са подходящи ротационни или турбинни разходомери. Уредите са с висока точност, дълготрайна стабилност в експлоатация и ниска чувствителност към замърсявания (RPF=0,8). Предлагат отлична производителност при ниски експлоатационни разходи без поддръжка. Разходомерите са с висока корозионна устойчивост на вложените материали.

Входящо налягане (Pu):

до 500 mbar

Присъединяване

Присъединяване двущуцерно DN 65, DN 80, DN 100; Eднощуцерно

Диапазон

0,4 – 160 m3/h (1:160)

Праг на чувствителност

0,02 m3/h

Цикличен обем

18 l, 24 l, 48 l

Температурен диапазон на околна среда

-40° C to +55° C

Температурен диапазон на газа

-25° C до +40° C

Други:

Сертифициран съгласно Директива MID

Опции:

Вариант с механичен компенсатор по температура

Възможност за монтаж на нискочестотен импулсен датчик

Възможност за монтаж на температурен коректор или даталогър с GPRS модем