Горивни автомати BCU 370
Горивни автомати BCU 370-1

Горивни автомати за контрол и управление на газови горелки с директно или пилотно запалване, специално разработени за пещни горивни уредби с една горелка и един вентилатор. Уредът е в кутия и може да бъде монтиран до горелката.

контрол на пламъка с йонизационен електрод в горелката или с ултравиолетов датчик

настройка на параметрите през оптичен интерфейс чрез софтуер BCSoft

индикатор за работно състояние и аварийни ситуации

възможност за управление през PROFIBUS

възможност за управление на горелка с един електрод

управление на вентилатор и въздушна клапа