Пресостати за въздух DL..A
Пресостати за въздух DL..A-1 Пресостати за въздух DL..A-2

Мембранни пресостати за налягане с микропревключвател (без силикон) за контрол на въздушното налягане в промишлени инсталации, за положително налягане, отрицателно налягане и диференциално налягане, за въздух и димни газове, подходящи за използване като превключватели за налягане със специален дизайн, EC тестван и сертифициран съгласно Директива/396 / ЕС) и Директива 2006/95 / ЕС във връзка с EN 1854.

Диапазони за настройка:

от 0,2 до 150 mbar

Присъединяване с резбова връзка или щуцер за шлаух