Пилотни горелки ZKIH
Пилотни горелки ZKIH-1

Пилотна горелка с един електрод за запалване и мониторинг за безопасно запалване на газови горелки свързва се с горивни автомати IFS/IFD или PFS/PFD, с принудително подаване на въздух.

Номинална мощност:

2 - 7 kW

Електроди:

запалителен и йонизационен

Дължина на горелката:

150 – 1000 mm

Гориво:

природен газ, пропан, бутан