Преобразуващи устройства за обем
Електронен коректор по температура DTC20-B
Електронен коректор по температура DTC20-B
Коректорът е с вграден нискочестотен контакт и може да се монтира директно към диафрагмени разходомери тип BK.
Електронен коректор по налягане и температура EK 205
Електронен коректор по налягане и температура EK 205
Функцията за регистриране на данни, сериен интерфейс и различните протоколи за комуникация на данни позволяват интегриране в системи Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA).
Електронен коректор по налягане и температура EK 220
Електронен коректор по налягане и температура EK 220
Функцията за регистриране на данни, сериен интерфейс и различните протоколи за комуникация на данни позволяват интегриране в системи Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA).
Електронен коректор по налягане и температура EK 280
Електронен коректор по налягане и температура EK 280
Функцията за регистриране на данни, сериен интерфейс и различните протоколи за комуникация на данни позволяват интегриране в системи Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA).
Флоукомпютър enCore FC1
Флоукомпютър enCore FC1
Флоукомпютърът FC1 със своята техническа концепция поставя иновативни стандарти като основа за гъвкави решения, ориентирани към клиента.