Газова и комбинирана газомазутна горелка StarJet
Газова и комбинирана газомазутна горелка StarJet-1

Специална горелка за асфалтов смесител. Това е най-често използваната газова горелка за сушилен барабан в асфалтовите бази.

Няма необходимост от муфел

Подходяща за въртящ се барабанен сушител

Стандартни емисии

типоразмер:

9 опции

Максимални мощности:

4; 7; 10; 13; 20; 25; 30; 40; 52 МW

Гориво:

природен газ, нафта, мазут