Газсигнализатори за утечки на газ
Стационарни газсигнализатори
Стационарни газсигнализатори
Газсигнализаторни уредби за монтаж на стена или на панел на шкаф. Работят с изнесени на място пелисторни или полупроводникови датчици или трансмитери. Едноканални или многоканални ( до 64 входни канала) С възможност за управление на вентилация или защитна отсекателна арматура. Контролират и сигнализират взривоопасни и токсични газове в околния въздух, както и наличие на дим и други продукти от горене.
Преносими газсигнализатори
Преносими газсигнализатори
Преносим газдетектор за търсене на утечки на горивни газове. Превключваема скала за процентно или ppm съдържание на природен газ или процент от долна взривна граница. Акустичен сигнал с честота пропорционална на концентрацията на газа.