Пилотни горелки ZMI
Пилотни горелки ZMI-1

Пилотна горелка с един електрод за запалване и мониторинг за безопасно запалване на газови горелки свързва се с горивни автомати IFS/IFD или PFS/PFD, с принудително подаване на въздух.

ZMI е най-често използваната горелка като запалителна за по-големите основни горелки.

Електроди:

Един универсален електрод – запалителен и йонизационен

Номинална мощност:

модел kW
ZMI 16 1 - 2
ZMI 25 2,5 - 4

Дължина на горелката:

150 – 1000 mm

Гориво:

природен газ, пропан, бутан