Предпазно-отсекателни вентили HON711
Предпазно-отсекателни вентили HON711-1

Отсекателят е пълнопроходен тип с висока пропусквателна способност, подходящ за използване в газови регулиращи инсталации в газопреносни мрежи за високо налягане. Отсекателите позволяват прецизна настройка и дистанционно управление. Отсекателят е особено подходящ за работа с регулатора HON 512

Присъединяване фланцово:

PN40, Class 300 или Class 600

Номинални диаметри:

от DN 25 до DN 300

Входящо налягане (Pu):

до 100 bar

Диапазони на сработване по високо налягане(Pdh):

0,05 – 90 bar

Диапазони на сработване по ниско налягане(Pdl):

0,01 – 90 bar

Коефициент на пропусквателна способност (Kg):

от 1200 до 13040 в зависимост от DN

Други:

Отсекател по високо и ниско налягане