Регулатори HON 502
Регулатори HON 502-1

Регулатор за използване в големи промишлени и газоразпределителни мрежи. Регулаторът е особено подходящ за газорегулиращи станции, където се изисква точно поддържане на изходящото налягане при голям диапазон на промяна на дебита.

Присъединяване фланцово:

Class 150, 300 или 600

Номинални диаметри вход/изход:

DN 25/50, DN 50/100, DN 80/150, DN 100/200, DN 150/300, DN 200/30

Входящо налягане (Pu):

до 100 bar

Изходящо налягане (Pd):

0,3 bar – 90 bar

Минимална разлика между вход и изход (ΔP):

1,5 bar

Коефициент на пропусквателна способност:

от 400 до 25000 в зависимост от DN

Други:

Регулатор с пилотно управление

Модулна пилотна система

Допълнителни опции:

: Вграден шумозаглушител