Газови кислородни горелки OXI-THERM LE
Газови кислородни горелки OXI-THERM LE-1

Типичните приложения в промишлеността включват конверторни регенерационни пещи и топилни поти, единични поти, топене на цветни вторични суровини, изгаряне на отпадъци, стъкларско производство и специални приложения, изискващи високи температури.

Типоразмер:

3 типоразмера, 3 серии за вариант работа на гориво газ

6 типоразмера, 3 серии за вариант работа на течно гориво

Максимална мощност на газовата горелка:

59 до 4400 kW

Максимална мощност на мазутната горелка:

910 до 5830 kW

Диапазон на регулиране:

5:1 (4:1)

Максимална температура на процеса:

1650°C с муфел от алуминий/циркониев силикат (AZS)

1760°C с муфел от цирконий