Предпазно-отсекателни вентили HON721
Предпазно-отсекателни вентили HON721-1

Отсекател за използване в газови скидове за промишлени и други енергийни газорегулиращи инсталации. Отсекателите позволяват прецизна настройка с малък диференц.

Присъединяване фланцово:

PN16, PN25 и PN40

Номинални диаметри:

DN 50, DN 80, DN 100 и DN 150

Входящо налягане (Pu)

до 50 bar

Диапазони на сработване по високо налягане(Pdh):

0,05 – 40 bar

Диапазони на сработване по ниско налягане(Pdl):

0,01 – 40 bar

Други:

Отсекател по високо и ниско налягане