Регулиращи вентили
Контролно-регулиращи вентили HON 530-E SP
Контролно-регулиращи вентили HON 530-E SP
Регулиращ вентил за използване в големи промишлени и енергийни газорегулиращи инсталации.
Контролно-регулиращи вентили HON 530-E WG
Контролно-регулиращи вентили HON 530-E WG
Регулиращ вентил за използване в големи промишлени и енергийни газорегулиращи инсталации.
Контролно-регулиращи вентили C 210S
Контролно-регулиращи вентили C 210S
Регулиращ вентил от продуктовата линия Gorter на Honeywell за използване в големи промишлени и енергийни газорегулиращи инсталации.