Регулатори HON 330
Регулатори HON 330-1

Универсален регулатор за използване в промишлени и газораз-пределителни мрежи, котелни и други горивни инсталации. Регулаторът е с бърза реакция и е подходящ за газови трактове, където след него има бързозатварящи магнетвентили.

Присъединяване фланцово:

DN 25, DN 50, DN 80 и DN 100

Входящо налягане (Pu):

до 16 bar

Изходящо налягане (Pd):

от 20 до 1000 mbar

Коефициент на пропусквателна способност:

от 200 до 4600 в зависимост от седлото и DN

Други:

Регулатор с пряко действие

Външна импулсна линия

Вграден предпазно-отсекателен вентил

Допълнителни опции:

Вграден предпазно-изпускателен вентил

Шумозаглушител