Модули за управление FCU
Модули за управление FCU-1

Защитният модул за управление FCU 500 е предназначен за наблюдение и управление на централните функции за безопасност в системи с горелки за промишлени пещи и други термични съоръжения.

FCU 500 се използва за централизирано управление на системата за безопасност на пещта и може да управлява няколко зони.

FCU 505 се използва за управление на мощността и функциите за безопасност на индивидуална зона или еднозонова пещ.

Варианти:

със система за проверка на вентилите

с контрол на температурата