Канални газови горелки RatioStar
Канални газови горелки RatioStar-1

Газова горелка за монтаж във въздуховод. Горелката е подходяща за равномерно подгряване на големи обеми въздух в широк температурен диапазон, както и за инсталации изискващи ниски емисии CO, NOx и неизгорели въглеводороди.

Модулно изпълнение, max 24 модула в ред

Размер на модула 150х150 mm

Номинални мощности:

125 kW на модул

Диапазон на регулиране на мощността:

10:1

Максимална температура пред и след горелката съответно:

600 и 1000°C

Гориво:

природен газ, пропан