Оборудване за горивни инсталации
Спирателна арматура
Спирателна арматура
Ръчна спирателна арматура: сферични кранове и спирателни клапи
Филтри за газ
Филтри за газ
Газови филтри за очистване на газ или въздух, приложими в газорегулиращи и газоизмервателни възли. Степен на филтрация в зависимост от филтриращия елемент.
Регулатори на налягане
Регулатори на налягане
Регулатори на налягане с пряко действие за редуциране и поддържане на налягането при променлив дебит в газозахранващите линии на газовите горелки.
Предпазноотсекателни вентили
Предпазноотсекателни вентили
Предпазно-отсекателни вентили за защита от аварийно превишаване и/или спадане на налягането на газа след регулатор. Съгласно нормативните изисквания, когато налягането пред регулатора е по-високо от 175 mbar, е задължително монтирането на едно защитно устройство по превишено налягане. Предпазно-отсекателните вентили могат да бъдат вградени в регулатора.
Предпазноизпускателни вентили
Предпазноизпускателни вентили
Вентили с автоматично действие за защита от превишаване на налягането след регулатора. Защитават от краткотрайни пикове в налягането, както и при превишаване на налягането вследствие на утечки в клапана на регулатора при дълговременна липса на разход.
Магнетвентилни и моторвентилни отсекатели
Магнетвентилни и моторвентилни отсекатели
Бързозатварящи електромагнитни вентили за контрол и защита на газови линии пред горелките. Уредите съответстват на БДС EN 161.
Контролери на плътност TC
Контролери на плътност TC
Автоматични контролери на плътност за двойни магнетвентили преди пуск или след изключване на работата на газова горелка.
Управляваща и регулираща арматура
Управляваща и регулираща арматура
Уреди за управление и регулиране на количествата газ и въздух за управление на мощността на промишлени газови горелки.
Пресостати за газ и въздух
Пресостати за газ и въздух
Мембранни пресостати за налягане с микропревключвател за контрол на налягане в промишлени инсталации за газ и въздух, подходящи и за биологично произведен метан. С ръчно настройваем диск за регулиране на точката на превключване или фабрично настроени на определено налягане.
Апаратура за контрол и управление
Апаратура за контрол и управление
Уреди за контрол на запалването, защита от липса на пламък и програмно управление на разпалването на газови и комбинирани автоматични горелки.
Принадлежности за горивни инсталации
Принадлежности за горивни инсталации
Допълнителни уреди и елементи за автоматично разпалване и йонизационен контрол на пламъка и за изграждане на горивните инсталации.