Горелки с общо предназначение
Газови горелки BIO/ZIO
Газови горелки BIO/ZIO
Високотемпературни, високоскоростни газови горелки с открит пламък.
Газови горелки BIC/ZIC
Газови горелки BIC/ZIC
Горелките се окомплектоват с керамична глава TSC и не се изисква муфел.
Газови горелки BIC…M menox
Газови горелки BIC…M menox
Нискоемисионни горелки за безпламъчно горене.
Газови горелки ThermJet
Газови горелки ThermJet
Високотемпературни горелки с висока скорост на пламъка, осигуряващи ниски емисии на азотни окиси.
Газови горелки BBG
Газови горелки BBG
Универсална промишлена горелка за използване в отворени горивни пространства.
Комбинирани горелки BBC
Комбинирани горелки BBC
Универсална промишлена газомазутна горелка за използване в отворени горивни пространства.
Газови горелки  KINEMAX
Газови горелки KINEMAX
Високотемпературни горелки със скорост на пламъка до 85 m/s, за използване в отворени горивни пространства.
Газови горелки  KINEDIZER LE
Газови горелки KINEDIZER LE
Нискоемисионни горелки със средна скорост на пламъка за използване в отворени горивни пространства.
Газови кислородни горелки OXI-THERM LE
Газови кислородни горелки OXI-THERM LE
Типичните приложения в промишлеността включват конверторни регенерационни пещи и топилни поти, единични поти, топене на цветни вторични суровини, изгаряне на отпадъци, стъкларско производство и специални приложения, изискващи високи температури.
Газови горелки TriOx
Газови горелки TriOx
Ultra-low-NOX горелки с тристепенно подаване на въздуха за горене.
Газови горелки JAG
Газови горелки JAG
Универсална промишлена горелка с рециркулация на димни газове за използване в отворени горивни пространства.