Регулатори на налягане
за ниско налягане
за ниско налягане
Пружинни регулатори на налягане с пряко действие. Входящо налягане Pu до 1 bar. Изходящо налягане 0,01 ˂ Pd ˂ 0,35 bar. Основно приложение – в комунално-битовия сектор или промишлени газови инсталации
за средно налягане
за средно налягане
Регулатори на налягане с пряко действие или с пилотно управление. Входящо налягане Pu до 20 bar. Изходящо налягане 0,02 ˂ Pd ˂ 6 bar. Основно приложение – в промишлеността и в газоразпределителни мрежи
за високо налягане
за високо налягане
Регулатори на налягане с пилотно управление. Входящо налягане Pu до 250 bar. Изходящо налягане 0,2 ˂ Pd ˂ 60 bar. Основно приложение – в промишлеността и в газопреносни мрежи високо налягане