Газови горелки BIC/ZIC
Газови горелки BIC/ZIC-1 Газови горелки BIC/ZIC-2

Горелките се окомплектоват с керамична глава TSC и не се изисква муфел. Използват се за термични пещи и сушилни в металургията, металообработването, машиностроенето, керамичната и леката промишленост. Работят с постоянно съотношение на въздух-газ в целия диапазон. Благодарение на високата скорост на горене (80-150 m/s) горелките BIC,BICA са идеални за промишлени пещи,чиято температура се контролира от импулсни системи. Получава се горене с минимална емисия на NOx при горелките BICF и BOCF заради принципа им на без пламенно окисляване (FLOX). Специални варианти за различни приложения и типове газ. Също така за конвенционални отоплителни системи и инсталации с рекупериране на топлина от горивните газове. Възможен е както вертикален (на тавана) монтаж, така и хоризонтален монтаж.

Йонизационен контрол на пламъка

Няма необходимост от муфел

Корпус:

чугун (BIC), алуминий (BICA), стоманена ламарина (ZIC)

Горивна глава:

керамична горивна глава TSC с 22 различни комбинации

Типоразмери:

50 до 200

Номинална мощност:

40 до 1000 kW

Диапазон на регулиране:

стандартно 10:1

Гориво:

природен газ, пропан, бутан, биогаз и др. горивни газове

Форма на пламъка:

нормален или дълъг мек пламък

Максимална температура на процеса:

1450° C ( за BIC и ZIC )

Максимална температура на въздуха за горене:

450° C