Магнетвентили VGP
Магнетвентили VGP-1

Електромагнитни автоматични вентили за газ, нормално затворени с пряко действие, бързо отварящи- бързо затварящи.

Основно приложение за газови трактове за контрол и управление към газови горелки и малки газови горивни инсталации.

Номинални диаметри:

от DN 10 до DN 25

Максимално входящо налягане (Pu):

150 или 200 mbar

Присъединяване резбово:

¼”, ½”, ¾” и 1”

Захранващо напрежение:

120 V~ или 230 V~.