Контролери на плътност TC
Контролери на плътност TC -1

Автоматични контролери на плътност за двойни магнетвентили преди пуск или след изключване на работата на газова горелка.

TC 1C

за монтаж към комбиблокове

TC 1V

за монтаж към магнетвентили ValVario (VAS, VCS)

TC 2

за монтаж към бързоотварящи магнетвентили

TC 3

с вградени помощни магнетвентили за бавноотварящи или бързоотварящи магнетвентили

Време за проверка

настройваемо 5 - 30 s

Максимално работно налягане (P):

500 mbar

Захранващо напрежение:

24 V =, 120 V~ или 230 V~.