Пресостати за газ и въздух
Пресостати за газ DG
Пресостати за газ DG
Мембранни пресостати за налягане с микропревключвател за контрол на газ в промишлени инсталации, за газ и въздух, подходящи и за биологично произведен метан.
Пресостати за газ DG..C
Пресостати за газ DG..C
Мембранни пресостати за налягане с микропревключвател за контрол на газ в промишлени инсталации, за газ и въздух, подходящи и за биологично произведен метан.
Пресостати за въздух DL..A
Пресостати за въздух DL..A
Мембранни пресостати за налягане с микропревключвател (без силикон) за контрол на въздушното налягане в промишлени инсталации, за положително налягане, отрицателно налягане и диференциално налягане, за въздух и димни газове, подходящи за използване като превключватели за налягане със специален дизайн,.