Нискоемисионна газова/нафтова горелка MegaStar
Нискоемисионна газова/нафтова горелка MegaStar-1

Специална горелка за асфалтов смесител. Най-ново поколение мощна горелка с ниски емисии на азотни окиси.

Няма необходимост от муфел

Подходяща за въртящ се барабанен сушител

Ниски емисии NOx

Вграден вентилатор

типоразмер

6 опции

Максимални мощности:

8 ; 15 ; 24 ; 29 ; 39 ; 45 МW

Гориво:

природен газ, нафта, течен пропан