Регулатори HON 512
Регулатори HON 512-1

Икономически изгоден регулатор за използване в големи промишлени и енергийни предприятия, както и в газотранспортни и газоразпределителни мрежи. Регулаторът е особено подходящ за газорегулиращи станции, където се изисква точно поддържане на изходящото налягане при голям диапазон на промяна на дебита.

Присъединяване фланцово:

PN 40 ; Class 300 или Class 600

Номинални диаметри вход:

от DN 25 до DN 300

Номинални диаметри изход:

от DN 25 до DN 600

Входящо налягане (Pu):

от 4 до 100 bar

Изходящо налягане (Pd):

от 0,03 bar до 90 bar

Минимална разлика между вход и изход (ΔP):

1,5 bar

Коефициент на пропусквателна способност (Kg):

от 450 до 15400 в зависимост от DN

Други:

Регулатор с пилотно управление

Модулна пилотна система

Вграден шумозаглушител