Регулатори за съотношение GIK
Регулатори за съотношение GIK-1

Регулатор за съотношение газ/въздух с функция на нулев регулатор за поддържане на постоянно съотношение газ/въздух на входа на газови горелки при промяна на мощността на горелката в диапазона минимум/максимум.

Присъединяване резбово:

1/2" , 3/4", 1", 1 1/2" и 2"

Присъединяване фланцово:

DN65, DN80, DN100 и DN150

Входящо налягане на газа (Pu):

до 200 mbar

Управляващо налягане на въздуха:

от 0,5 до 120 mbar

Изходящо налягане на газа (Pd):

от 0,2 до 119 mbar

Минимална разлика между вход и изход (ΔP):

100 mbar