Газсигнализатор за контрол на горивни газове в околния въздух