Устройството предпазва газовите инсталации срещу опасно свръхналягане и обикновено се монтира на входа пред регулатора. S100 включва визуален индикатор за позицията на клапана.

Устройствата предпазват газовите инсталации срещу опасно свръхналягане и обикновено се монтират на входа пред регулатора. JSAV включва визуален индикатор за позицията на клапана.

Устройството предпазва газовите инсталации срещу опасно свръхналягане и има отсекател за ниско налягане. Mонтира се на входа пред регулатора. S200 включва визуален индикатор за позицията на...

Предразно-отсекателеният вентил S300 (OPSS) защитава газовите инсталации, особено полиетиленовите от опасно превишаване на налягането и може да се присъедини както пред, така и след регулатора на...

J98 предпазва газови инсталации срещу опасно свръхналягане и нормално се монтира на входа на регулатора. J98 включва визуален индикатор за позицията на клапана.

J120 е предпазен вентил, който осигурява защита на инсталцията в случай на загуба на налягане. В случай на падане на налягането J120 спира подаването на газ до ръчното или автоматично...

J48K е проектиран да работи с природен газ, пропан бутан и индустриални газове, като може да бъде монтиран в хоризонтално или вертикално положение. Предпазно-изпусквателния клапан предпазва от...

Предпазно-изпускателния клапан е проектиран да намалява временни пикови налягания в контролираните системи за да предотврати инцидентното задействане на предпазно-изпускателния вентил. Подходящ е...

Предпазно-изпускателния клапан е проектиран да намалява временни пикови налягания в контролираните системи за да предотврати инцидентното задействане на предпазно-отсекателния вентил. Подходящ е...

Предпазно-изпускателния клапан е проектиран да намалява временни пикови налягания в контролираните системи за да предотврати инцидентното задействане на предпазно-отсекателния вентил. Подходящ е...