Възвратен клапан за газ служи за предотвратяване обратното движение газ, въздух или кислород.
GRS: не спира газа при пожар.
GRSF: със бронзова пластина,при пожар тя се стопява и спира...