Електромагнитни вентили за газ VAS се използват за опазване и контрол на доставките на газ или въздух за газови горелки и газови уреди. За използване в газови системи за контрол и безопасност във...

Регулатор на налягането VAD, контрол на постоянно съотношение въздух/газ, VAG и контрол на променливо съотношение въздух/ газ VAV включващи серво-технология за изключване и прецизен контрол на...

Електромагнитни вентили за газ VG за защита, регулиране и контрол на доставките на газ и въздух за газови горелки и газови уреди. Вентилът се предлага в следните варианти с ниско ниво на шум, с...

Магнитният вентил VAN е предназначен за наблюдение на газовите вентили за плътност, използват се като освобождаваща единица. Той дава възможност за продухване при излишък или изтичане на газ....

Електромагнитвен вентил VGP за опазване и контрол на доставките на въздух и газ за газови горелки и газови уреди. За използване в газови системи за контрол и безопасност в индустриални и търговски...

Моторвентилът се използва за защита, контрол и регулиране на газовия и въздушния поток на газовите горелки и устройства, включително и с двустепенно управление.В VK .. X версия се препоръчва за...

Електромагнитни вентили за контрол на студен въздух за промишлени горелки в експлоатационен режим.
Вентила разполага с опции като, индикатор за позицията, байпасен отвор и настройка на...