Q. Sonic ултразвуков разходомер, който е подходящ за измерване при дистрибуция на газ. Патентованото измерване със сложни ултразвукови сензори и цифрова обработка на сигнала е с отлични...

CheckSonic е дву-пътен ултразвуков разходомер с две единични пътекоотражения. Освободения дизайн осигурява висока надеждност. CheckSonic е стабилен разходомер използван в промишлеността за...