Фланцовия корпус на разходомера е направен от желязо, кована стомана или заварявана стомана, зависимост от работното налягане. Куантометрите се произвеждат с различни диаметри и работни налягания...

Q75 е одобрен за фискално мерене в някои страни. Серията предлага голямо разнообразие от кован до отлят корпус и размери до DN 600. Предлага се във варианти със смазочна система и високочестотен...

QA и QAe Quantometers са разходомери за контролно измерване. В зависимост от версията, разходомера е с механичен (QA, DM) или електронен брояч (QAe, DE). QA и QAe Quantometers комбинират високата...