Elster-Instromet TRZ2 Турбинни разходомери са одобрени по MID и широко използвани в областта на дистрибуция на газ. Те разполагат с патентован патрон за измерване, който е монтиран с...

SM-RI-X са надеждни измервателни уреди, които са специално пригодени за транспортиране на газ при работа с високи налягания . SM-RI-X е оборудван със система за смазване с масло и метална...

SM-RI-2 е първия турбинен разходомер в света, която позволява като опция двупосочно измерване. Освен това, продуктът се отличава с разширен капацитет и значително намаляване на загубите на...

Absolute ENCODER е за механични разходомери и се състои от механичен модул, в който всяка отделна цифра от брояча се сканира и прочита опто-електронно. Данните след това непрекъснато се...