Едноканален газ-сигнализатор предназначен за използване в котелните помещения и гаражи. Той е евтино решение за постоянен мониторинг за токсични, запалими газове и пари във въздуха.
Лесен за...

MX32 е газ-сигнализатор подходящ за защитата на оборудване и персонал в помещения където може да има токсични и запалителни газове. Той се предлага с един или два канала, като може да се изпозлва...

Газ-сигнализатора WinGas е най-доброто решение за нуждите на промишлеността. Той е предназначени по-специално да предпазва вашия персонал и оборудване от експлозивни и токсични газове. Той може да...

MX 43 е предназначен за продължително измерване и контрол на газове във въздуха. Той може да бъде управляван с аналогов или дигитален сигнал. Той покрива всички нужди в промишлеността. Дигиталната...

MX 48 е предназначен да защити на вашата собственост и персонал в среди, които биха могли да съдържат запалими или токсични газове. Оборудван с до 8 независими канала, MX 48 може да бъде използван...

MX 52 позволява управлението и мониторинга да се извършва с различни датчици. Той работи с всички видове датчици на Oldham. Модулният дизайн и гъвкавост позволяват на MX 52 да бъде адаптиран към...

CPS Park The Car System ™ осигурява точен и надежден мониторинг и най-високо ниво на защита в паркинг съоръжения и тунели. Системата е проектирана, за да се съобразят с високите стандарти за...