Компактните разхомери RVG-ST G10 до G25 представляват стартови модели на ротационни разходомери на Elster-Instromet. Благодарение на малките си размери, те могат да бъдат използвани, като...

Разходомерите RABO от G16 до G250 работят при натоварване в диапазон до 1:160. Корпусите са направени от алуминий или стомана.Произведени са в съответствие с директивата MID. Лагери на RABO-то...

IRM-1 ротационен разходомер се основава на система за измерване с калибриран патрон.Това означава, че метрологичното устройство, съдържащо се в измерващия патрон, който е запечатана в корпуса и...

IRM-3-Duo е най-високия клас ротационен разходомер в портфолиото на Elster. Комбинацията от компактен дизайн и две двойки работни колела.

За използване с нашите механични устройства за измерване, ние предлагаме интелигентни решения за модул, който може да помогне да се оптимизират процесите на фактуриране. Absolute ENCODER е за...