60DJ, 80DJ & 150DJ са компактни и икономични. Те се използват в битовата и промишлената газификация в системи, където работното налягане е не повече от 100 mbar. Изходящото налягане може да...

J42 е ъгълов регулатор за ниско налягане забитови инсталации. Той се предлага с или без вграден отсекател за превишен разход, която има автоматично възстановяване.

J78 е компактен, точен и икономичен регулатор. Той е подходящ заширок спектър от търговски и индустриални приложения, включително за котли и горелки. J78 се предлага в няколко размера.

В J48 серия е голям диапазон от промишлени ниско налягане регулатори, подходящи за широк спектър от приложения за намаляване на налягането. Няколко видове също са на разположение за ъгъл...