Регистратор на данни работещ с батерии, който се използват за записване на данни и стойности в областта на доставките на газ. Комуникационните модули позволяват дистанционно четене на данни за...

Регистратор на данни работещ с батерии, който се използват за записване на данни и стойности в областта на доставките на газ. Комуникационните модули позволяват дистанционно четене на данни за...

Регистратор на данни работещ с батерии, който се използват за записване на данни и стойности в областта на доставките на газ. Комуникационните модули позволяват дистанционно четене на данни за...