QA и QAe Quantometers са разходомери за контролно измерване. В зависимост от версията, разходомера е с механичен (QA, DM) или електронен брояч (QAe, DE). QA и QAe Quantometers комбинират високата точност на Q / Q75 серията с ниското тегло на техните алуминиеви корпуси. Оборудвани са с високочестотен датчик, с възможност да бъде монтиран M-bus.
Всички разходомери са одобрени от DVGW.

Основни характеристики

  • Номинален диаметър: DN 25 - 150 ;
  • Дебит: 1.6 – 1600 m3/h;
  • Обхват: 1:10 и 1:20 ;
  • Работна температура на газа: -10 °C до +60 °C (QA) / 0 °C до +50 °C (QAe);
  • Работно налягане: PN 4, PN 16, ANSI 150;