Регулаторите серията 1800CPB2 са проектирани за газови инсталация и се характеризират с компактен и лек дизайн за бърз и лесен монтаж. Те се състоят от основен и пилотен регулатор. Главният регулатор е нормално затворен (с една пружина за всички налягания), за да предпази системата от неправилно подаване на газ. Настройката се извършва единствено чрез пилотния регулатор.

Основни характеристики

  • Номинални диаметри: DN 20, 25, 32, 40;
  • Максимално входящо налягане: 8.6 bar (зависимост от дюзята);
  • Диапазон на изходящо налягане: 0.2 - 2 bar;
  • Температутерен диапазон: -30 до +65 °C;