Регулатори серия 1800B2 са проектирани за контрол на газ, въздух, азот, пропан, пропан-бутан и други некорозионни газове в бита, леката промишленост и малки производства. Широк диапазон от присъединителни размери и възможност за смяна на дюзи и пружини, които покриват голям диапазон от входящо и изходящо налягане.
Устройствата имат стандартно вградени предпазно-отсекателен клапан за високо и/или ниско налягане с ръчно въстановяване и ограничен предпазно-изпускателен клапан.

Основни характеристики

  • Номинални диаметри: DN 20, 25, 32;
  • Максимално входящо налягане: 8.6 bar (зависимост от дюзята);
  • Диапазон на изходящо налягане: 10 - 340 mbar;
  • Температутерен диапазон: -30 до +65 °C;