Регулатор на налягането VAD, контрол на постоянно съотношение въздух/газ, VAG и контрол на променливо съотношение въздух/ газ VAV включващи серво-технология за изключване и прецизен контрол на доставения газ за газовите горелки и газовите уреди. За използване в газови системи за контрол и безопасност във всички сектори на стоманени, стъклени и керамични индустрии, както и в хартиената и хранителната промишленост , също така в производството на топлинна енергия.
VAD :Постоянен стабилизатор на налягането, клас А, с висока точност на регулиране.Предварително задаване на налягане чрез задаване на потока.
VAG : Контрол на постоянно съотношение въздух/газ , клас А, за поддържане на постоянно съотношение между налягането на въздуха и газ за модулирано управление на горелките.Налягането предварително се задава от линията на въздуха.
VAV: Контрол на променливо съотношение въздух/газ, клас А, за поддържане на постоянно съотношение между налягането на въздуха и газа за модулирано управление на горелки. Налягането предварително се задава от линията на въздуха.
Съотношението на налягането на газа и налягането на въздуха остава постоянно. То може да се зададе от 0.6:1 до 3:1. Колебанията на налягането в горивната камера може да се компенсира чрез налягането в горивната камера PF.

Основни характеристики

  • Размери: 1-3;
  • Номинален диаметър: DN 15-50;
  • Свързване: резбово ;
  • Максимално входящо налягане : 500 mbar;
  • Изходящо налягане (VAD): от 2.5 до 100 mbar;
  • Работно напрежение: 24 V DC, 100 V AC, 120 V AC, 200 V AC или 230 V AC;